:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: ศาลาราชการุณย์

20 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ศาลาราชการุณย์

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สภานายิกาวภากาชาดไทย

เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน

รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้น อังคาร,พุธ

โทรศัพท์ 087-6000686

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร