:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนแหลมกลัด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

12 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_130_16_45_670.pdf