:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: โครงการขุดลอกสระน้ำ เพื่อป้องกันภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านคลองสน ตำบลแหลมกลัด

16 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ดำเนินการชุดลอกสระ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่กการทำการเษตร สระน้ำมีความตื้นเขิน  ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร