:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: ต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร