:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: เข้าร่วมโครงการฝืกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางตรวจสอบพัสดุ การจำหน่ายพัสดุประจำปี และการเตรียมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบ e-LAAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

11 ก.ย. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร